Bonvenon al nia klubejo en Oslo!

Ĝi estas

  • kunvenejo de la loka klubo
  • oficejo de NEL
  • librovendejo

Ni havas sofojn por almenaŭ 2 tranoktantoj. Pliaj povas dormi surplanke.

Tre ofte iu ĉeestas, ankaŭ vespere kaj semajnfine, sed por eviti veni al ŝlosita pordo estas ruze antaŭkontroli, telefone aŭ retpoŝte, kaj fari interkonsenton pri via alveno.

 

La ejo. (Fotis Cato Haugen.) 
(klaku por pli granda versio)Mapo de Oslo
(klaku por pli granda versio)Pli detala mapo
(klaku por pli granda versio)Eĉ pli detala mapo
(klaku por pli granda versio)

Eksterlandanoj estas ĉiam aparte bonvenaj al niaj klubaj kunvenoj, kiuj okazas en la unua mardo kaj la tria lundo de la monatoj, krom en julio kaj aŭgusto, je la 18a 30.

La klubejo situas ĉ 3 km nordoriente de la urbocentro (Centra Stacio – Oslo S) – vidu la apudajn mapetojn – kaj ĉ 100 m super la fjordnivelo.

 

Adreso: Olaf Schous vei [pron. ulaf skeŭs vej] 18, 0572 Oslo. Rekta enirejo ĉirkaŭ la angulo en flankstrato Schouterrassen. Telefono 22 35 08 94. Retpoŝto: oficejo @ esperanto.no

 

De la Centra Stacio (Oslo S) – haltejo tuj antaŭ la okcidenta (ĉef-) elirejo de la stacio – prenu buson n-ron 31 (finstacio Grorud aŭ Tonsenhagen) (ĝi iras tre ofte – ĝis iom post noktomezo) (aŭ evt. buson 33 de la Nacia Teatro) – al haltejo Sinsen T (la 8a haltejo, 12 minutojn). Por scii kiam elbusiĝi, rigardu elfenestre maldekstren. Kiam subite vi ne plu vidas domojn apud la vojo, nur vastan valon: elbusiĝu ĉe la unua haltejo. De tie reiru malsupren 200 m ĝis la flankstrato Sinsenterrassen maldekstre.

(De la urbocentro (apud la centra stacio) eblas ankaŭ preni tramon 17 (finstacio Grefsen st.) al haltejo Sinsenterrassen.)

Sekvu tiun flankstraton ĉ 400 m orienten ĝis vi vidos nian fenestron dekstre ĉe la angulo de flankstrato Schouterrassen. (Ne iru malsupren dekstren laŭ Båhusveien.)

Vi povas ankaŭ preni metroon, linion 5 (Ringen, ne Vestli) al Sinsen.  Alveninte en tiu stacio iru malantaŭen (sud- orienten), kaj ne prenu la unuan ŝtuparon supren, sed iru maldekstre de ĝi supren laŭ malkruta deklivo al la plej fora elirejo. Alfrontante muron, turnu vin dekstren kaj supren laŭ deklivo ĝis la trotuaro, kaj vi trovos vin apud la ĉi-supre menciita bushaltejo «Sinsen T».

 

De la busstacio iru (piede, 300 m) al la placo antaŭ la Centra Stacio (sekvu la ŝildojn al "Oslo S") kaj tiam sekvu la instrukcion en la ĉi-supra alineo.

 

De la flughaveno (Gardermoen) estas rekta buso al Sinsen (Flybussekspressen FB1, finhaltejo: Majorstuen), SED ĝi kostas 190 kr  se vi antaŭaĉetos interrete (ĉe nor-way.no), kaj eĉ pli se de la ŝoforo. Tamen por studentoj kun ISIC-karto (ĝis inkl. 30 jaroj) kaj por infanoj kaj junuloj ĝis inkl. 19 j.: 130 kr. Kaj por tiuj kiuj havas pli ol 67 j.: 155 kr.  Ĝi iras ĉiun duonhoron (7 kaj 37 min. post ĉiu horo (ĝis la unua post noktomezo) – sed sabate kaj dimanĉe  matene nur ĉiun horon, 7 min post la horoj). Ĝi veturas 48 minutojn ĝis la haltejo Rosenhoff (pron. [rusnhof]). Tiu estas la dua haltejo post la granda 3-etaĝa kruciĝo "Sinsenkrysset", kaj 200 m post finiĝo de vasta verda valo dekstre kaj (ordinara) trafikcirklo. De la haltejo iru iomete malantaŭen (supren), prenu flankvojon Båhusveien orienten, jam post 50 metroj maldekstren kaj supren ĝis Olaf Schous vei dekstre (post 200 m).

 

Konsiderinde MALPLIKOSTA estas trajno ( R10 aŭ L12 – finstacio Skien, Kongsberg aŭ Drammen) al la Centra Stacio (Oslo S). Ili iras de la flughaveno (Gardermoen ) 3, 13 kaj 43 minutojn post ĉiu horo (ĝis noktomezo). La ordinara prezo estas 101* kr. kaj la bileto pluvalidas (2½ horojn) por transiro al urba buso, tramo aŭ metroo. 

NE prenu ekspresan trajnon ("Flytoget"): ĝi kostas  190* kr kaj vi ŝparas nur kelkajn minutojn.

 

* Ĉiuj ordinaraj trajn- kaj busbiletoj (tamen ne la flughavenaj busoj) estas duonprezaj por infanoj/junuloj 4–16-jaraj kaj homoj 67-jaraj (aŭ pli) kaj ties edz(in)o aŭ kunvivanto.

**se kune kun plenkreskulo almenaŭ 18-jara

 

Se vi venos per propra biciklo aŭ aŭto, uzu la mapon: sekvu la ĉefstraton Storgata / Trondheimsveien el la urbocentro nordorienten. Post la granda trafikcirklo Carl Berners plass (2 km) prenu prefere la 4an flankstraton dekstren, Båhusveien (tuj post la stratomeza bus/tramhaltejo Rosenhoff) orienten, jam post 50 metroj maldekstren kaj supren ĝis Olaf Schous vei dekstre (post 200 m).

 

Se vi venos per la ĉirkaŭurba ŝoseo (”Ring 3”) al la granda trietaĝa kruciĝo ”Sinsenkrysset”, prenu la vojon malsupren kvazaŭ al la urbocentro. Post 600 m ĉe trafikcirklo ne iru dekstren, sed turnu vin laŭ la trafikcirklo kaj prenu la saman vojon reen kaj supren – ĝis la unua flankstrato dekstren, kiu estas Sinsenterrassen: sekvu ĝin ĉ 400 m orienten (preter duobla kurbiĝo) ĝis vi vidos nian fenestron dekstre ĉe la angulo de flankstrato Schouterrassen. (Ne iru malsupren dekstren laŭ Båhusveien.)


Pri biletoj:

Por la buso 31 kaj aliaj enurbaj busoj kaj tramoj bileto kostas 35* kronojn se vi antaŭaĉetas ĝin en "Kundesenteret" (vendejo sub metala turo antaŭ la Centra Stacio) aŭ en iu kiosko aŭ per biletvenda aŭtomato. (Sed ĝi kostas 20* kr pli se vi pagas al la ŝoforo!) Enirinte vian buson/tramon tuj aktivigu la bileton tuŝante per ĝi la aŭtomatan registrilon. Ekde tiam ĝi validos unu horon (ankaŭ se vi transiros al alia buso aŭ tramo). Ankaŭ trajnbileto de la flughaveno al la urbo validas unu horon por senpaga pluveturo per enurbaj busoj kaj tramoj. Por la metroo («T» = tunnelbane) validas la samaj biletoj; atentu nur ke vi devas aktivigi la bileton per aŭtomata registrilo antaŭ ol iri al la kajo.

Sed bileton por buso de la flughaveno aĉetu de la ŝoforo – aŭ – malplikoste – antaŭaĉetu per interreto.

Por la enurbaj busoj kaj aliaj transportiloj vi povos ankaŭ aĉeti elektronikan bileton (reisekort) pagante iun sumon, ekz-e 100 aŭ 150 kronojn. Tiam la registrilo deprenos po 35* kr por ĉiu vojaĝo (aŭ ĉiu horo).

Tagbileto (valida 24 horojn) kostas 105* kr.  "Oslo-pass" rajtigas aldone al eniro en multaj muzeoj k.s. 395 kr ( pensiulo 315: studentrabato).

7-taga bileto: 249* kr. (Por junuloj 16-20 j: kaj pensiuloj (67-j )  125 kr.)

––––––––––––-

* Ĉiuj biletoj estas duonprezaj por infanoj/junuloj 4–16-jaraj kaj homoj 67-jaraj (aŭ pli) + ties edz(in)o aŭ kunvivanto..

Por vojaĝoj ekster la urbaj limoj la prezoj estas pli altaj.

Se vi restos en Oslo pli longe ol semajnon, povos aktuali aliaj biletspecoj.

Sed alveninte en nia klubejo vi eble ne bezonos pliajn biletojn, ĉar ni havas du-tri biciklojn prunteblajn.

Norsk | Esperanto