Lenker

Norske organisasjoner

Norsk Esperanto-Forbund - NEL – NJEs moderorganisasjon i Norge

Internasjonale organisasjoner

TEJO - Tutmonda Esperantista Junulara Organizo – Det internasjonale ungdoms-esperantoforbundet
Universala Esperanto-Asocio - Det internasjonale esperantoforbundet

Ungdomsorganisasjoner

– Oversikt over ungdomsorganisasjoner rundt om i verden - hos TEJO
Danske Esperanto Ungdomsforening - Danmark
Germana Esperanto-Junularo - Tyskland
Junularo Esperantista Brita - Storbritannia
SEJU - Sveriges esperantisters ungdomsförbund

Andre (voksne) esperantoorganisasjoner

Dana Esperanto-Asocio - Dansk Esperanto-Forbund
Finnlanda Esperantista Junulara Organizo - Finland
Sveda Esperanto-Federacio - Det svenske esperantoforbundet
Ukrainia Ligo de Esperantista Junularo - Ukraina

Esperantokurs

Lernu! - Verdens mest populære esperantokurs

Ordlister

Esperanto-Vortaro - Wikipedia-oversikt over esperanto-ordbøker – på esperanto
Kumputada leksikono - Data-ordbok
Norsk–Esperanto-ordbok - Norsk–Esperanto-ordbok
Reta vortaro - Ordbok på nett – Noe tynn på norsk, men innholdsrik på esperanto

Forum/chat

Babilejo - «Skravlested» – Esperanto-praterom på nettet
Babilu! - Oversikt over chattesteder og diverse forum
Soc.culture.esperanto - usenet-gruppa

Nytt om esperanto

La Ondo de Esperanto - Tidsskrift på esperanto, også forlaget Sezonoj
Presseklipp og anna - Informasjon om esperanto på norsk

Bøker/nettbutikker

Flandra Esperanto-Ligo - Bøker som selges av klubber og forbund i Norge
La Libroservo de UEA - Bokhandelen til UEA

Underholdning

Amikumu - Finn nye venner
Farbskatol' - Filmsnutter på esperanto
Radio Polonia - Polsk radio med program på esperanto
Radio verda - Populær podkast
Volapug - Morofolk

Diverse nyttig

Arrangementkalender - Oversikt over arrangementer rundt om i verden
Fjesboka - NJE på Facebook
Pasporta Servo - Overnatt gratis over hele verden, eller ta imot gjester selv
Vikipedio - Wikipedia på esperanto
Vinilkosmo - Plateselskap

Norsk | Esperanto