Inter ni dirite 2/2015


N-ro 2/2015
27a jaro (2a periodo)
Redaktis Amelie Matt
Muntis Judith P. Abrahamsen

Kjære esperantist!

Snart er det dags igjen for årsmøtet. Vanligvis holder NJE årsmøte i forbindelse med NEL sitt landsmøte annethvert år. På landsmøtet i Trondheim vil vi ikke ha tilgang til internettet, slik at det ikke vil være mulig å delta digitalt. For å kunne sikre at flest mulig medlemmer har anledning til å delta, har vi i styret lagt årsmøtet til onsdag, 3.juni kl 19.00. Årsmøtet vil foregå på Skype (se etter «Norvega-junularo-esperantista»). Etter årsmøtet vil vi åpne Skype-gruppa for en ny runde med mojosa vespero!

Alle betalende medlemmer har stemmerett og kan dermed bl.a. være med på å bestemme hvem som skal sitte i styret og representere NJE. Har du saker du vil diskutere og som ikke står på dagsorden, kan disse meldes inn til styret innen 1.juni.

I denne utgaven av Inter Ni Dirite finner du både årsberetning og årsregnskap,
samt dagsorden til årsmøtet.

Vel møtt!

Amike,
Amelie

Jarkunveno de NJE la 3a de junio 2015 – Tagordo

1. Aperto

2. Aprobo de alvoko

3. Elekto de kunvena prezidanto, raportanto kaj du subskribontoj de kongresa protokolo

4. Jarraporto

5. Jarkalkulo

6. Proponoj

La estonteco de IND (Inter Ni Dirite) kaj NJE ĝenerale
La membronombro de NJE malkreskas. Ni vidas ke ankaŭ gefrataj asocioj en Svedio kaj Finnlando havas problemojn kun tio. La sveda junulasocio diskutis dormigi aktivecon. Kian estontecon havas NJE? Kion ni volas/povas fari?

7. Elektoj
La jarkunveno elektas novan estraron:
– prezidanto
– vicprezidantino
– sekretario
– kasisto
– estrarano
– revizoro
– vicrevizoro
– elekta komisiono

8. Planoj por la komencota laborperiodo (2 jaroj)
– mojosa vespero?
– venonta NJE-kunveno?

9. Fermo

 

Jarraporto 2014 por Norvega Junularo Esperantista – 13an de majo 2015

1 La estraro
Dum la jaro estis (elektitaj dum la jarkongreso en Oslo jaron 2013):
– Amelie Matt, prezidantino
– Vidar Benjamin Skretting, vicprezidanto
– Kristoffer Haug, sekretario (ĉesis dum 2014)
– Hilde Lagnason Bye, kasistino
– Jon Machlik, estrarano

Dum la jarkunveno nomumis la estraro Hilde Lagnason Bye kiel komitatanon A por TEJO. 

Okazis 6 estrarkunvenoj en 2014. Retpoŝto kaj rettelefono estis ĉefaj komunikiloj por la estraro.

La jaro donis malprofiton je NOK 479,92. Je la jarfino NJE posedis NOK 32716,24 en norvega bankokonto kaj EUR 70,00 en NJE-a UEA-konto. Por pli detalaj informoj, vidu jarkalkulon 2014.

Jarfine NJE havis 11 membrojn (2013: 19).

2 Periloj
Inter Ni Dirite (IND) aperis en Norvega Esperantisto, 6-foje. Redaktis ĝin estraranoj. En IND aperis kaj movadaĵoj kaj artikoloj en Esperanto pri aliaj temoj. IND havis, krom la kutiman Pondus-strion, artikolojn pri niaj aranĝoj dum la jaro kaj ankaŭ aliajn temojn kiel ekzemple muzikon, vojaĝojn kaj seminariojn.

3 Aranĝoj
Mojosa vespero, iniciatita en 2011 kiel libertema, monata renkontiĝo, okazis sesfoje dum 2014, kutime kun 3-10 partoprenantoj el Finnlando, Svedio kaj Britio. Tiaj renkontiĝoj estis sukcesaj aranĝoj. La plej multaj (aktivaj) membroj loĝas tre malproksime de la aliaj kaj tial oni decidis pri skajpaj renkontiĝoj, ne hejme ĉe membroj. 

4. Renkontiĝoj
La estraro kaj membroj multe parolis pri renkontiĝoj, ne nur norvegaj, sed ankaŭ internaciaj, sed ne havis kapaciton decidi kaj aranĝi ian konkretan kunlaboron. Ni esperas ke al la venonta estraro eblos daŭrigi laboron kaj aranĝi renkontiĝon.

Amelie Matt, 14.05.2014

 

Regnskap 2014

I 2014 hadde NJE utgifter på 558 kr (Zamenhof-fest i desember 2013 og bankgebyrer i 2014) og inntekter på 32,79 kr (renter). Dette førte til et underskudd på 479,92 kr i 2014. Medlemskontingenten for 2013 og 2014 ble først utbetalt til NJE i 2015 og forklarer underskuddet. I slutten av 2014 hadde NJE 33 348,39 kr på kontoen, hvorav 70 € på UEA-konto. 


© Øverli. distr. strandoverli@yahoo.com ––  La Pondusarĥivo

N-ro 50

— Fino de Inter Ni Dirite

Norsk |

INTER NI DIRITE
– nettutgaven/la reta versio

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004