Inter ni dirite 2/2010


N-ro 2/2010
22a jaro (2a periodo)
Redaktis Einar Faanes
Muntis Judith P. Abrahamsen

I dette nummeret
av Inter Ni Dirite titter vi på ord som ble skapt
i løpet av scrabble-spill under den tidligere hytteturen som
NJE arrangerte.

I tillegg tipser vi om hvordan man kan bruke nettet for å
lese Esperanto

Ejnro


David Welsh kaj Espen, la skrablogajnintoj.

Novaj vortoj el Streptodomo

El ludo de Skrablo venis multaj novaj, tre utilaj vortoj. Tiu ludo okazis dum kabana semajnfino de NJE 13an ĝis 14a de marto en Streptodomo (Streptokåken). Jen supervido:

helpvokaĵa: kvalito de aĵo uzata por alvoki helpon
oleumi: nur la fantazio limigas la utilon de oleo
paci: esti Barack Obama
kaŝjudeco: la situacio de Anne Frank
poŝfote: kiel vi portas foton de via koramik(in)o
pisa: la neĝo ekster la Streptodomo
gorĝe: kiel parolas Diablo
aĉi: esti aĉa
cedamo: amo kion vi cedas kiam vi tedas
nebulis: parolis kiel politikisto
batiĝis: kion faris albinoj, laŭ Dan Brown
toma: preciza kiel kirurga incizo
juĝadulo: homo kiu ne povas ĉesi juĝi
fratserbanimege: kun forta sento por sia serbaj fratoj

Esperanto-blogger

En fin måte å øve opp sine leseferdigheter i Esperanto uten å måtte gå til skaffe av bøker og tidsskrifter (selv om dette også anbefales på det høyeste) er å lese små tekster på nettet som er skrevet av esperantister fra ulike deler av verden. Spesielt godt fungerer det om man benytter prog­ramvare som automatisk sjekker for nye oppdateringer (som Google Reader, Bloglines eller Liferea). Flere esperantister blogger jevnlig på esperanto med ulike lengder på tekstene, ulik språklig vanskelighetsgrad og ulike tema. Kvaliteten er selvsagt ikke like god overalt, men flere er skrevet av personer med jevnt og høyt kvalitetsnivå. For å hjelpe deg frem i jungelen av blogger fremhever Inter Ni Dirite tre stykk som er et godt sted å begynne for disse er ikke de eneste som finnes der ute.

1. Promene
Promene er bloggen til Dirk Bindman som bor utenfor Leipzig. Den fokuserer på hva som dukker opp foran nesa på ham, om det så er interesser, arbeid eller politikk, og fungerer således som en journal som dokumenterer hva han til enhver tid tenker på.
Promene finnes på: http://promene.wordpress.com

2. diVERse: Esperante
Kalle Kniivilä jobber som journalist hos den Malmö-baserte avisa Sydsvenska. At hans blogg, som skrives på fire ulike språk (i tillegg til Esperanto også svensk, finsk og russisk) holder høy kvalitet er derfor ingen overraskelse. Svenske Dagens Nyheter har utropt den til Sveriges beste russlandsblogg. De esperantospråklige artiklene er dels orginale artikler dels oversatte artikler som i stor grad omtaler østeuropeisk politikk.
diVERses esperantoartikler finnes på: http://www.kniivila.net/lingvo/esperante/

3. Esperanta blogo de Tonyo
Toño del Barrio er en erfaren blogger som har vært aktiv på flere områder, også utenfor esperantobevegelsen. Således strekker tematikken i innleggene hans seg ganske bredt med politikk, språk og kultur som vanlige nedslagsfelt.
Esperanta blogo de Tonyo finnes på: http://www.delbarrio.eu/blogo.htm


© Øverli. distr. strandoverli@yahoo.com ––  La Pondusarĥivo

N-ro 21

Anemona Renkontiĝo

Sveriges esperantisters ungdomsförbund (SEJU) inviterer til Vitsippeträffen (Anemona Renkontiĝo; AR) i Lesjöfors helgen 14.-16. mai. Lesjöfors ligger forholdsvis nær grensen.
Mer info finnes på http://seju.tejo.org/ar2010/
Kontakt gjerne NJE eller SEJU om det finnes spørsmål.

— Fino de Inter Ni Dirite

Norsk |

INTER NI DIRITE
– nettutgaven/la reta versio

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004