Inter ni dirite 4/2009


N-ro 4/2009
21a jaro (2a periodo)
Redaktis Leif Arne kaj Einar
Enpaĝigis Judith P. Abrahamsen

To gonger i året samlast ein fargerik gjeng i Sverige
til like fargerike samlingar.
Oranĝa Renkontiĝo og Anemona Renkontiĝo er
verdt å få med seg. Om du ikkje gjorde det
denne gong kan du lesa kva Einar tenkte
om gjensynet sitt med den svenske samlinga.

Einar og Leif Arne,
redaktører

Oranĝa Renkontiĝo 2009Appelsintreffet, Oranĝa Renkontiĝo, i Härnösand i Sverige har etter hvert blitt et av de mest etablerte og største esperantoarrangementene i Skandinavia rettet spesielt mot unge siden det ble arrangert for første gang 2007. For meg er arrangementet spesielt kjært ettersom det var mitt første esperantotreff som jeg deltok på utenfor Norge (se artikkel i IND 5/2007) og som gjorde at jeg knyttet kontakter med mange nye esperantister. Etter å ikke hatt muligheten til å delta i fjor var jeg tilbake i år, noe som var et hjertelig gjensyn. I år deltok rundt 25 personer fra sju land.

Det er ofte slik i Esperantujo at de forskjellige treffene etter en kort stund pådrar seg en egen person­lighet, ofte knyttet til stemning og de personene som bruker å delta. Oranĝa Renkontiĝo er her intet unntak. Sånn sett var det godt at jeg fant igjen mye av den stemningen jeg likte forrige gang jeg deltok.

Oranĝa Renkontiĝo har fått noe av sin stemning av at arrangementet foregår utenfor den svenske småbyen Härnösand, en by som i utgangspunktet ligger ganske avsides for de fleste. Likevel trekker treffet alltid en håndfull deltagere fra utenfor den svenske statsgrensen, noe som trolig bidrar til at Esperanto er det klart dominerende språket på treffet. Programmet under arrangementshelgen er forholdsvis fritt, men med noen foredrag, ekskursjoner og fellesaktiviteter. Andre faste aktiviteter er det årlige verdensmesterskapet i Baki, et spill som i utgangspunktet likner sjakk, men med ganske andre forflytningsregler. Dette året, etter de lite oppløftende resultatene for to år siden, besluttet den norske dele­gasjonen å ikke delta i turneringen, men å lage mat i stedet. Siden man er i det mange svensker betegner som Nord-Sverige, er det å tilbringe minst en kveld i en trang badstu nesten obligatorisk. På det kulturelle prog­rammet sto diktopplesning og konsert med La Perdita Generacio og Inicialoj DC. Alt i alt en innholdsrik og fin helg.

Einar

 

 

 

Landsmøtet i Os

Med strålande sol heile helga synte Os seg frå si beste side då Norsk esperantoungdom hadde landsmøte der 12.-14. juni. Møtet valde nytt styre og vedtok eit ambisiøst arbeidsprogram, der vi mellom anna vil arrangera språkkonferanse saman med Studentenes esperantoforening i Oslo, og søkja om å arrangera IJK (den årlege internasjonale ungdomsleiren) i 2011. I tillegg til dei store tinga fjerna vi offisielt bindestreken frå namnet vårt!

Det nye styret ser slik ut:
Leiar:
Leif Arne Storset
Nestleiar:
Matias Jentoft
Kasserar:
Kristoffer Haug (ny i styret)
Sekretær:
Einar Faanes
Odin Hørthe Omdal (ny i styret)
Espen Stranger-Johannesen
David Welsh (ny i styret)

Leif Arne


F.v: Matias Särkelä Jentoft, Astrid Wenseth Kure, Leif Arne Storset og Einar Faanes.
Foto: Judith P. Abrahamsen


© Øverli. distr. strandoverli@yahoo.com ––  La Pondusarĥivo

N-ro 17

Venonta IND

La venonta Inter ni dirite havas lim­daton la 16an de oktobro.
Sendu vian kontribuaĵon al: nje @ esperanto.no

— Fino de Inter Ni Dirite

Norsk |

INTER NI DIRITE
– nettutgaven/la reta versio

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004