Inter ni dirite 4/2008


N-ro 4/2008
20a jaro (2a periodo)
Redaktis kaj enpaĝigis
Judith P. Abrahamsen

Sal! Mi esperas ke vi ĉiuj bone travivis la someron.
Iuj verŝajne ankaŭ esperantumis.
En ĉi tiu numero vi povas legi rakonton
el la somera IJK tra la okuloj de komencanto.

La ĉi-jara seminario okazos decembre en
Trondheim (vd. p. 4), kaj kongruos
kun la mondfama Zamenhofa festo de GET.

Do mi esperas ke vi ĉiuj konas la vojon ĉi tien.

amike, judith

Vannkrig mellom
esperantistene og det
lokale brannmannskapetFoto: Raymond Johansen

IJK for dummies

Jeg visste ikke at jeg var esperantist, og jeg er fremdeles ikke helt sikker.

Min mann, Heming, hadde reklamert i lang tid om noe som visstnok het IJK, og skulle være moro.

Jeg hadde jo allerede lært meg opptil to-tre setninger på dette underlige språket som ikke har noe land. Mest på grunn av at vi er et pasporta servo-hjem, og det innebærer besøk av nederlandske Finjo van der Veen. Alle som har hatt befatning med denne damen, vet jo at man ikke kan komme unna det møtet uten å lære minimum litt esperanto. Jeg kunne etter kort tid briljere med setninger som «mi estas Raymond», «bonan nokton» og lignende. På grunn av dette syntes jeg at jeg måtte være godt rustet til mitt første esperanto-treff!

Flyturen gikk som den pleier, både opp og ned, og da vi kom til akceptejo merka jeg at dette måtte bli bra. Fornuftig som jeg er, sendte jeg Heming inn i kø-verdenen, og sto selv på utsiden og tok en røyk. Allerede da møtte jeg den første esperantisten, en dame fra frankrike som kom bort og lurte på om jeg hadde «fajron». Dette var tilfeldigvis ett av ordene jeg kunne, så jeg ga henne fyr på røyken, og sto der og så litt dum ut mens hun prata som en foss til meg om noe jeg fremdeles ikke vet hva er. Min kjære Heming hadde vært foruftig nok til å lære meg å si «mi ankoraŭ ne parolas Esperanton», en setning jeg fikk god bruk for senere i uka!

Jeg er jo stort sett vant til nordmenn, så overraskelsen var stor da hun allikevel ville prate med meg. Og på en blanding av kroppspråk, Esperanto og, når ingenting annet nyttet, litt engelsk, hadde vi en relativt meningsfull dialog.

Dette skulle vise seg at var gjengs praksis, med en gang folk forsto jeg var nybegynner, eller «komencanto», som jeg lærte at det heter, ville alle at jeg skulle forstå hva de pratet om, og de var nøye med å bruke enkle ord og setninger. Og på den måten lærte jeg mye mer enn jeg trodde var mulig på så kort tid.

Jeg var en tur innom nybegynner-kurset, men fant ut at det var mer matnyttig å bare prate med folk jeg møtte og heller bruke den tida det tok å gjøre seg forstått. Og forstått ble jeg, nesten alltid. Jeg forsto ganske mye selv også.

Jeg hadde det veldig bra på IJK 2008, og anbefaller alle å oppleve minst ett av disse treffene! Husk at du kan få penger til reisen fra Uhlens legat eller Gustavsens fond (for dem som bor i Oslo) hvis du egentlig ikke har råd. Det viktigste jeg lærte meg, foruten det språklige, er at den gjennomsnittlige esperantist er sosial, imøtekommende og veldig omsorgsfull. Dette har helt klart inspirert meg til å strebe mot å bli en esperantist!

Raymond Johansen
© Øverli. distr. strandoverli@yahoo.com La Pondusarĥivo

N-ro 11

Nova Esperanto-TV!


Joko kaj Bubu en la
parko (Esperanto 2.0 TV)

Nova interreta Esperanta televida stacio en interreto ĉe http://esperanto-tv.com

La portalo Esperanto-TV mem ne produktas novajn filmojn, sed ofertas 9-kanalan programliston, kiu enhavas multajn interesajn filmojn, troveblajn dise en pli aŭ malpli kaŝitaj anguloj de interreto.

La programo de la portalo «Esperanto-TV» ŝanĝiĝas laŭ disponeblo de novaj (bon­kvalitaj) filmoj, antaŭvideble ne pli ofte ol semajne.

La portalo ofertas ne nur interrete spekteblajn progamojn, sed - kun eksperimenta karaktero - ankaŭ poŝtelefonan Esperanto-televidon!

Ret-info (eventoj.hu) kaj tejo.org

Venonta IND

La venonta Inter ni dirite havas lim­daton la 10an de oktobro 2008.
Sendu vian kontribuaĵon al: nje(a)esperanto.no

— Fino de Inter Ni Dirite

Norsk |

INTER NI DIRITE
– nettutgaven/la reta versio

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004