Har esperanto bare 16 regler?

22.11.2006

Nei, det har det ikke. Og selv om til og med mange esperantobrukere tror det, er det ikke helt riktig.
Les mer her.
Norsk | Esperanto