Forstår alle esperanto?

12.12.2006

Nei! Og det har aldri vært meningen heller. 

Les mer her.

Norsk | Esperanto