Legaco Uhlen (no)

Uhlens legat støtter prosjekt til fremme av esperantobevegelsen i Norge, og gir bl.a.reisestøtte til ungdom som skal delta på sitt første esperantotreff i utlandet.

Det er viktig at alle søknader sendes skriftlig på godkjent formular til Uhlen-styret innen den årlige fristen, som er 31. januar. Søknadene sendes leder for styret. Se adresselisten her.

Mellom de årlige fordelingsmøtene, vil styret ha visse muligheter til å behandle innkomne søknader i den grad det finnes midler til rådighet.

Anmodning om utbetaling av tildelte midler sendes legatets kasserer (uhlen @ esperanto.no). Utbetalingene skjer først når bevilget beløp forfaller til betaling i de ulike prosjektene.

Alle som får penger fra Uhlen-fondet, skal sende skriftlig rapport til fondets leder. Ferdig oppstilt regnskap med nødvendige bilag sendes kasserer innen utgangen av det året pengene er bevilget.

Statutter.

Søknadsskjema

Last ned:

PDF (21 kB)
Rikt tekstformat (RTF) (13 kB)

Tildelinger

2009 (pdf)

Norsk | Esperanto