Norvega Junularo Esperantista

Olaf Schous v. 18, NO-0572 Oslo
<nje @ esperanto.no>
Bankkonto: 0540.08.27364
http://nje.esperanto.no

Prezidanto: Amelie Matt, Kohtvegen 7, 9006 Tromsø

Vicprezidanto: Vidar Skretting

Kasisto: Hilde Lagnason Bye

Sekretario: Kristoffer Haug

Estrarano: Jon Machlik

Anstataŭanto: Einar Faanes, Tel (poŝ) 908 20 427, <eianr @ einar-faanes.net>

Komitatano A ĉe TEJO: Hilde Lagnason Bye

NJE eit nasjonalt forbund under TEJO.

Norsk | Esperanto