Aliaj instancoj en Norvegio

Rolf Uhlens Legat / Legaco Rolf Uhlen

Representantar frå NEL:

  • Reprezentanto: Herman Ranes (leder). Persona anstataŭanto: Leif Arne Storset.
  • Reprezentanto: Judith P. Abrahamsen (kasserer). Persona anstataŭanto: Bård Hekland.
  • Kontakt: <uhlen @ esperanto.no>

Bankkonto: 0814 2673119

http://www.esperanto.no/uhlen/


Esperantoforlaget / Eldonejo Esperanto

Olaf Schous v. 18, 0572 Oslo
Tel/faks: 22 35 08 94
Poŝtĝiro: 0540 0874052
UEA-konto: espv-s
Estro: Arne Olav Mjøen, Alf Godagers v 7, 7081 Sjetnemarka. Tel (H) 72 88 52 58. <arne.olaves @ c2i.net>
Kasisto: Harald Rygg, Magnefaret 15F, 0678 Oslo. T. (H) 22 19 75 80, (L) 64 84 42 28.


Esperantoforlaget vart nedlagt i 2007.

Libroj mendeblas ĉe ĉi tiu adreso: <oficejo @ esperanto.no>

UEA, Norvegio

Bankkonto: 0530 22 78 190
Ĉefdelegito: Agnar Fitjar
Komitatano A: Torstein Kvakland


Huskomiteen / la domkomisiono

Olaf Schous v. 18

Por NEL:
Leif Arne Storset <lastorset @ gmail.com>
Anstataŭanto Herman Ranes <herman.ranes @ hist.no> 

Por Klubo E-ista en Oslo:
Kjell Peder Hoff <kkkjell @ online.no>

Norsk | Esperanto