Bonvenon al nia klubejo en Oslo!

Ĝi estas

  • kunvenejo de la loka klubo
  • oficejo de NEL
  • librovendejo

Ni havas sofojn por almenaŭ 2 tranoktantoj. Pliaj povas dormi surplanke.

Tre ofte iu ĉeestas, ankaŭ vespere kaj semajnfine, sed por eviti veni al ŝlosita pordo estas ruze antaŭkontroli, telefone aŭ retpoŝte, kaj fari interkonsenton pri via alveno.

 

La ejo. (Fotis Cato Haugen.) 
(klaku por pli granda versio)Mapo de Oslo
(klaku por pli granda versio)Pli detala mapo
(klaku por pli granda versio)Eĉ pli detala mapo
(klaku por pli granda versio)

Eksterlandanoj estas ĉiam aparte bonvenaj al niaj klubaj kunvenoj, kiuj okazas en la unua kaj la tria lundo de la monatoj, krom en julio kaj aŭgusto, je la 18a horo.

La klubejo situas ĉ 3 km nordoriente de la urbocentro (Centra Stacio – Oslo S) – vidu la apudajn mapetojn – kaj ĉ 100 m super la fjordnivelo.

Adreso: Olaf Schous vei [pron. ulaf skeŭs vej] 18, 0572 Oslo. Rekta enirejo ĉirkaŭ la angulo en flankstrato Schouterrassen. Telefono 22 35 08 94. Retpoŝto: oficejo @ esperanto.no

Por veni de la Centra Stacio (Oslo S), prenu buson n-ron 31 (finstacio Grorud aŭ Tonsenhagen) (ĝi iras tre ofte – ĝis iom post noktomezo) de haltejo tuj antaŭ la stacio (aŭ ev. buson 33 de la Nacia Teatro) – al haltejo Sinsen T (la 8a haltejo, 12 minutojn). (Sed unue nepre aĉetu bileton, vd. ĉi-sube!) Por scii kiam elbusiĝi, rigardu elfenestre maldekstren. Kiam subite vi ne plu vidas domojn apud la vojo, nur vastan valon: elbusiĝu! De tie reiru malsupren 200 m ĝis la flankstrato Sinsenterrassen maldekstre (vi povas ankaŭ forlasi la ĉefvojon pli frue, kaj iri malsupren inter la domoj ĝis Sinsenterrassen).

(De la urbocentro (iomete norde de la centra stacio) eblas ankaŭ preni tramon 17 (finstacio Grefsen st.) al haltejo Sinsenterrassen.) Sekvu tiun flankstraton ĉ 400 m orienten ĝis vi vidos nian fenestron dekstre ĉe la angulo de flankstrato Schouterrassen. (Ne iru malsupren dekstren laŭ Båhusveien.)

Vi povas ankaŭ preni metroon, linion 5 (Ringen, ne Vestli) al Sinsen.  Alveninte en tiu stacio iru malantaŭen (sud- orienten), kaj ne prenu la unuan ŝtuparon supren, sed iru maldekstre de ĝi supren laŭ malkruta deklivo al la plej fora elirejo. Alfrontante muron, turnu vin dekstren kaj supren laŭ deklivo ĝis la trotuaro, kaj vi trovos vin apud la ĉi-supre menciita bushaltejo «Sinsen T».

De la busstacio iru (piede, 300 m) al la placo antaŭ la Centra Stacio (sekvu la ŝildojn al "Oslo S") kaj tiam sekvu la instrukcion en la ĉi-supra alineo.

De la flughaveno estas rekta buso al Sinsen (Flybussekspressen F1, finhaltejo: Majorstuen), sed ĝi kostas 210 kr  (189 se vi antaŭaĉetos interrete). Tamen estas rabatoj: (a) 50% por studentoj (ĝis inkl. 30 jaroj) kaj por infanoj kaj junuloj ĝis inkl. 20 j; (b) 10% por tiuj kiuj havas pli ol 67 j. Ĝi iras ĉiun duonhoron (15 kaj 45 min. post ĉiu horo (ĝis la unua post noktomezo) – sed sabate kaj dimanĉe nur ĉiun horon, 15 min post la horoj). Ĝi veturas 48 minutojn ĝis la haltejo Rosenhoff (pron. [rusnhof]). Tiu estas la dua haltejo post la granda 3-etaĝa kruciĝo "Sinsenkrysset", kaj 200 m post finiĝo de vasta verda valo dekstre kaj (ordinara) trafikcirklo. De la haltejo iru iomete malantaŭen (supren), prenu flankvojon Båhusveien orienten, jam post 50 metroj maldekstren kaj supren ĝis Olaf Schous vei dekstre (post 200 m).

Konsiderinde malplikosta por nejunuloj (kaj precipe por pensiuloj, nur ne por nestudentaj junuloj) estas trajno ( R10 aŭ L12 – finstacio Skien, Kongsberg aŭ Drammen) al la Centra Stacio (Oslo S). Ili iras de Gardermoen (la flughaveno) 03 kaj 43 minutojn resp. post ĉiu horo (ĝis noktomezo). La ordinara prezo estas 92* kr. kaj la bileto pluvalidas por transiro al urba buso, tramo aŭ metroo. (Sed atentu: La ekspresa trajno "Flytoget" kostas 180* kronojn (tamen 50% rabato ankaŭ por junuloj 16-20 j. kaj studentoj 21-31 j.; infanoj <16 j senpage**) kaj la bileto ne validas por transiro en la urbo – do pliajn 32* kr por atingi la klubejon.)

**se kune kun plenrkreskulo almenaŭ 18-jara

* Ĉiuj ordinaraj trajn- kaj busbiletoj (tamen ne la flughavenaj busoj) estas duonprezaj por infanoj/junuloj 4–16-jaraj kaj homoj 67-jaraj (aŭ pli) kaj ties edz(in)o aŭ kunvivanto.

Se vi venos per propra biciklo aŭ aŭto, uzu la mapon: sekvu la ĉefstraton Storgata / Trondheimsveien el la urbocentro nordorienten. Post la granda trafikcirklo Carl Berners plass (2 km) prenu prefere la 4an flankstraton dekstren, Båhusveien (tuj post la stratomeza bus/tramhaltejo Rosenhoff) orienten, jam post 50 metroj maldekstren kaj supren ĝis Olaf Schous vei dekstre (post 200 m).

Se vi venos per la ĉirkaŭurba ŝoseo (”Ring 3”) al la granda trietaĝa kruciĝo ”Sinsenkrysset”, prenu la vojon malsupren kvazaŭ al la urbocentro. Post 600 m ĉe trafikcirklo ne iru dekstren, sed turnu vin laŭ la trafikcirklo kaj prenu la saman vojon reen kaj supren – ĝis la unua flankstrato dekstren, kiu estas Sinsenterrassen: sekvu ĝin ĉ 400 m orienten (preter duobla kurbiĝo) ĝis vi vidos nian fenestron dekstre ĉe la angulo de flankstrato Schouterrassen. (Ne iru malsupren dekstren laŭ Båhusveien.)


Pri biletoj:

Por la buso 31 kaj aliaj enurbaj busoj kaj tramoj bileto kostas 32* kronojn se vi antaŭaĉetas ĝin en "Kundesenteret" (vendejo sub metala turo antaŭ la Centra Stacio) aŭ en iu kiosko aŭ per biletvenda aŭtomato. (Sed ĝi kostas 50 kr se vi pagas al la ŝoforo!) Enirinte vian buson/tramon tuj aktivigu la bileton tuŝante per ĝi la aŭtomatan registrilon. Ekde tiam ĝi validos unu horon (ankaŭ se vi transiros al alia buso aŭ tramo). Ankaŭ trajnbileto de la flughaveno al la urbo validas unu horon por senpaga pluveturo per enurbaj busoj kaj tramoj. Por la metroo («T» = tunnelbane) validas la samaj biletoj; atentu nur ke vi devas aktivigi la bileton per aŭtomata registrilo antaŭ ol iri al la kajo.

Sed bileton por buso de la flughaveno aĉetu de la ŝoforo – aŭ – malplikoste – antaŭaĉetu per interreto.

Por la enurbaj busoj kaj aliaj transportiloj vi povos ankaŭ aĉeti elektronikan bileton (reisekort) pagante iun sumon, ekz-e 100 aŭ 150 kronojn. Tiam la registrilo deprenos po 32* kr por ĉiu vojaĝo (aŭ ĉiu horo).

Tagbileto (valida 24 horojn) kostas 90* kr.

7-taga bileto: 240* kr. (Por junuloj 16-20 j: 120 kr.)

* Ĉiuj biletoj estas duonprezaj por infanoj/junuloj 4–16-jaraj kaj homoj 67-jaraj (aŭ pli) + ties edz(in)o aŭ kunvivanto..

Por vojaĝoj ekster la urbaj limoj la prezoj estas pli altaj.

Se vi restos en Oslo pli longe ol semajnon, povos aktuali aliaj biletspecoj.

Sed alveninte en nia klubejo vi eble ne bezonos pliajn biletojn, ĉar ni havas du-tri biciklojn prunteblajn.

Norsk | Esperanto