Norsk Esperanto-Forbund http://www.esperanto.no/nyheter Nyheter fra Norsk Esperanto-Forbund/Novaĵoj de Norvega Esperantista Ligo CGFeedMaker 1.0.16 on CMS Made Simple Landa kongreso 2017 http://www.esperanto.no/news/86/69/Landa-kongreso-2017/ La Landa Kongreso 2017 okazos en Sandnes la 2a ĝis la 4a de junio 2017. Mon, 01 May 2017 14:58:29 +0200 http://www.esperanto.no/news/86/69/Landa-kongreso-2017/ Landsmøtet 2017 http://www.esperanto.no/news/85/69/Landsmotet-2017/ Norsk Esperanto-Forbunds landsmøte arrangeres i Sandnes, 2.–4. juni 2017. Mon, 01 May 2017 14:54:18 +0200 http://www.esperanto.no/news/85/69/Landsmotet-2017/ Perskajpa seminario por membroj http://www.esperanto.no/news/84/69/Perskajpa-seminario-por-membroj/ NEL aranĝis perskajpan seminarion sabate la 19-an de novembro. Thu, 01 Dec 2016 21:00:57 +0100 http://www.esperanto.no/news/84/69/Perskajpa-seminario-por-membroj/ Rekordsukcesa kurso de Esperanto en la reto http://www.esperanto.no/news/83/69/Rekordsukcesa-kurso-de-Esperanto-en-la-reto/ La anglalingva interreta kurso pri Esperanto, lanĉita en majo lastjare ĉe duolingo.com, montriĝis ege populara. Mon, 17 Oct 2016 17:08:12 +0200 http://www.esperanto.no/news/83/69/Rekordsukcesa-kurso-de-Esperanto-en-la-reto/ Rekordoppslutning om esperantokurs på nettet http://www.esperanto.no/news/82/69/Rekordoppslutning-om-esperantokurs-pa-nettet/ Duolingo-kurset i esperanto, lansert i mai i fjor, har vist seg å være svært populært. Mon, 17 Oct 2016 17:02:24 +0200 http://www.esperanto.no/news/82/69/Rekordoppslutning-om-esperantokurs-pa-nettet/ Universala Kongreso kun pli ol 1200 partoprenantoj http://www.esperanto.no/news/81/69/Universala-Kongreso-kun-pli-ol-1200-partoprenantoj/ La ĉi-jara Universala Kongreso (UK) okazis en Nitro en Slovakio lastsomere. Fri, 16 Sep 2016 20:31:08 +0200 http://www.esperanto.no/news/81/69/Universala-Kongreso-kun-pli-ol-1200-partoprenantoj/ Verdenskongress med 1200 deltakere http://www.esperanto.no/news/80/69/Verdenskongress-med-1200-deltakere/ Årets verdenskongress fant sted i Nitra i Slovakia i sommer. Fri, 16 Sep 2016 20:13:46 +0200 http://www.esperanto.no/news/80/69/Verdenskongress-med-1200-deltakere/ Abunda kultura programo ĉe la 100a UK http://www.esperanto.no/news/79/69/Abunda-kultura-programo-ce-la-100a-UK/ Preskaŭ 2500 personoj de la tuta mondo partoprenos la 100an Universalan Kongreson en Lille, Francio. El Norvegio partoprenos pli ol 20. Mon, 13 Jul 2015 23:23:05 +0200 http://www.esperanto.no/news/79/69/Abunda-kultura-programo-ce-la-100a-UK/ Rikholdig program på årets verdenskongress http://www.esperanto.no/news/78/69/Rikholdig-program-pa-arets-verdenskongress/ 13. juli ble det kulturrelaterte programmet til årets Universala Kongreso publisert. Mon, 13 Jul 2015 22:21:49 +0200 http://www.esperanto.no/news/78/69/Rikholdig-program-pa-arets-verdenskongress/ Esperanto i 100 http://www.esperanto.no/news/77/69/Esperanto-i-100/ Nesten 2500 personer fra hele verden er ventet til den franske byen Lille i anledning esperantokongress nummer 100. Også Norge er godt representert med over 20 deltakere. Sun, 12 Jul 2015 22:19:06 +0200 http://www.esperanto.no/news/77/69/Esperanto-i-100/ Landa Kongreso kun tramo http://www.esperanto.no/news/76/69/Landa-Kongreso-kun-tramo/ Norvega Esperantista Ligo elektis novan prezidanton kaj vojaĝis per tramo. Thu, 18 Jun 2015 21:19:52 +0200 http://www.esperanto.no/news/76/69/Landa-Kongreso-kun-tramo/ Landsmøte med trikk http://www.esperanto.no/news/75/69/Landsmote-med-trikk/ Landsmøtet valgte ny leder og kjørte trikk. Thu, 18 Jun 2015 20:20:18 +0200 http://www.esperanto.no/news/75/69/Landsmote-med-trikk/ Landsmøte i Trondheim, 12.–14. juni http://www.esperanto.no/news/73/69/Landsmote-i-Trondheim-12-14-juni/ Trondheim Esperantoklubb ønsker alle hjertelig velkommen til Norsk Esperanto-Forbunds landsmøte, 12.–14. juni 2015. Tue, 02 Jun 2015 22:28:07 +0200 http://www.esperanto.no/news/73/69/Landsmote-i-Trondheim-12-14-juni/ Landa kunveno en Trondheim, 12.–14. junio http://www.esperanto.no/news/74/69/Landa-kunveno-en-Trondheim-12-14-junio/ Grupo Esperantista de Trondheim bonvenigas vin ĉiujn al la Landa Kongreso de NEL, la 12a–14a de junio 2015. Tue, 02 Jun 2015 22:27:08 +0200 http://www.esperanto.no/news/74/69/Landa-kunveno-en-Trondheim-12-14-junio/ Sommerkurs med gratissjanse http://www.esperanto.no/news/72/69/Sommerkurs-med-gratissjanse/ Sommerkurs i Sverige i juli 2015. Én nordmann får delta gratis. Tue, 14 Apr 2015 18:37:24 +0200 http://www.esperanto.no/news/72/69/Sommerkurs-med-gratissjanse/ Sukcesa seminario pri artefaritaj lingvoj http://www.esperanto.no/news/71/69/Sukcesa-seminario-pri-artefaritaj-lingvoj/ Sabaton la 1an de novembro Norvega Esperantista Ligo okazigis semiarion, kies temo estis artefaritaj lingvoj. Fri, 07 Nov 2014 21:33:39 +0100 http://www.esperanto.no/news/71/69/Sukcesa-seminario-pri-artefaritaj-lingvoj/ Vellukka seminar om konstruerte språk http://www.esperanto.no/news/70/69/Vellukka-seminar-om-konstruerte-sprak/ Laurdag 1. november skipa Norsk Esperanto-Forbund til eit seminar der temaet var konstruerte språk. Fri, 07 Nov 2014 21:19:19 +0100 http://www.esperanto.no/news/70/69/Vellukka-seminar-om-konstruerte-sprak/ Seminario pri artefaritaj lingvoj http://www.esperanto.no/news/69/69/Seminario-pri-artefaritaj-lingvoj/ Seminario la 1an de novembro 2014. Sun, 31 Aug 2014 14:52:44 +0200 http://www.esperanto.no/news/69/69/Seminario-pri-artefaritaj-lingvoj/ Seminar om kunstige språk http://www.esperanto.no/news/68/69/Seminar-om-kunstige-sprak/

Seminar 1. november 2014.

Sun, 31 Aug 2014 14:49:12 +0200 http://www.esperanto.no/news/68/69/Seminar-om-kunstige-sprak/
Partoprenu en somerkurso pri Esperanto http://www.esperanto.no/news/67/69/Partoprenu-en-somerkurso-pri-Esperanto/ La plej proksimaj, vidate el Norvegio, estas en Svedio. Wed, 18 Jun 2014 21:17:50 +0200 http://www.esperanto.no/news/67/69/Partoprenu-en-somerkurso-pri-Esperanto/ Delta på sommerkurs i esperanto http://www.esperanto.no/news/66/69/Delta-pa-sommerkurs-i-esperanto/ Det er praktisk med internettkurs for å få et grunnlag i esperanto, men noe annet er å komme sammen med andre og snakke språket. I sommer foregår det som vanlig flere kursopplegg i hele verden. Mon, 16 Jun 2014 17:48:31 +0200 http://www.esperanto.no/news/66/69/Delta-pa-sommerkurs-i-esperanto/ Esperanta konferenco en historia loko http://www.esperanto.no/news/65/69/Esperanta-konferenco-en-historia-loko/ La internacia instruista ligo, ILEI, ĉi-jare aranĝos sian konferencon Montevideo, Urugvajo. En tiu urbo antaŭ 60 jaroj la Ĝenerala Asembleo de Unesco akceptis sian unuan rezolucion subtene al Esperanto. Thu, 08 May 2014 23:26:25 +0200 http://www.esperanto.no/news/65/69/Esperanta-konferenco-en-historia-loko/ Esperanto-konferanse på historisk grunn http://www.esperanto.no/news/64/69/Esperanto-konferanse-pa-historisk-grunn/ Esperanto-lærernes internasjonale organisjon, ILEI, arrangerer årets konferanse i Montevideo, Uruguay. I denne byen for 60 år siden vedtok Unescos generalforsamling sin første resolusjon til støtte for esperanto. Thu, 08 May 2014 23:16:57 +0200 http://www.esperanto.no/news/64/69/Esperanto-konferanse-pa-historisk-grunn/ Vigla Landa Kongreso http://www.esperanto.no/news/62/69/Vigla-Landa-Kongreso/

En la Landa Kongreso en junio partoprenis 24 membroj kaj du eksterlandaj gastoj. Okazis viglaj diskutoj kaj bunta programo.

Sat, 28 Sep 2013 20:38:06 +0200 http://www.esperanto.no/news/62/69/Vigla-Landa-Kongreso/
Foredrag: Å grunnlegge språk http://www.esperanto.no/news/60/69/Foredrag-a-grunnlegge-sprak/

Ludwik Zamenhof (1859–1917) sammenstilte et felles språk, esperanto, basert på eksisterende europeiske språk. Ivar Aasen (1813–1896) sammenstilte en skriftnorm for norsk, nynorsk, basert på eksisterende talemål. De traff hverandre aldri, men hva kunne de lært av hverandre? Foredrag på Oslo Vandrerhjem Haraldsheim fredag 14. juni 2013 kl. 17.30.

Wed, 05 Jun 2013 23:00:26 +0200 http://www.esperanto.no/news/60/69/Foredrag-a-grunnlegge-sprak/
Lær esperanto på 30 dager http://www.esperanto.no/news/59/69/Lar-esperanto-pa-30-dager/ I forbindelse med språkåret 2013, vil det bli arrangert et esperanto-kurs over 30 dager på Twitter. Sun, 28 Apr 2013 17:36:15 +0200 http://www.esperanto.no/news/59/69/Lar-esperanto-pa-30-dager/ Ny lærebok: Esperanto – den direkte metoden http://www.esperanto.no/news/58/69/Ny-larebok-Esperanto-den-direkte-metoden/ Den populære læreboka i esperanto av Stano Marček – Esperanto per rekta metodo – er nå oversatt til norsk (2012) med tittelen: Esperanto – den direkte metoden. Sun, 28 Apr 2013 16:46:55 +0200 http://www.esperanto.no/news/58/69/Ny-larebok-Esperanto-den-direkte-metoden/ Kongelig spansk heder til Otto Prytz http://www.esperanto.no/news/57/69/Kongelig-spansk-heder-til-Otto-Prytz/ Tidligere amanuensis Otto Prytz er tildelt en spansk orden. Prytz er også viden kjent i esperantokretser. Mon, 25 Mar 2013 17:02:56 +0100 http://www.esperanto.no/news/57/69/Kongelig-spansk-heder-til-Otto-Prytz/ Landa Kongreso 2013 http://www.esperanto.no/news/56/69/Landa-Kongreso-2013/ La Landa Kongreso de Norvega Esperantista Ligo okazos en Oslo la 14.–16. de junio 2013. Fri, 22 Mar 2013 21:33:42 +0100 http://www.esperanto.no/news/56/69/Landa-Kongreso-2013/ Landsmøtet 2013 http://www.esperanto.no/news/55/69/Landsmotet-2013/ Landsmøtet i Norsk Esperanto-Forbund finner sted på Haraldsheim i Oslo 14.–16. juni 2013. Mon, 18 Mar 2013 00:39:53 +0100 http://www.esperanto.no/news/55/69/Landsmotet-2013/ Ny brosjyre om esperanto http://www.esperanto.no/news/12/69/Ny-brosjyre-om-esperanto/

Esperanto fyller 125 år den 26. juli. Brosjyren Oppdag esperanto er utgitt på mange språk, og nå er også den norske versjonen i trykken.

Tue, 10 Jul 2012 21:22:02 +0200 http://www.esperanto.no/news/12/69/Ny-brosjyre-om-esperanto/
Jubileaj paĝoj http://www.esperanto.no/news/10/69/Jubileaj-pagoj/ Esperanto jubileas en 2012. Tue, 17 Apr 2012 21:11:28 +0200 http://www.esperanto.no/news/10/69/Jubileaj-pagoj/ Jubileumskurs på Twitter http://www.esperanto.no/news/11/69/Jubileumskurs-pa-Twitter/

I forbindelse med esperantos 125-årsjubileum lanseres 125-dagerskurs på Twitter.

Wed, 21 Mar 2012 21:17:50 +0100 http://www.esperanto.no/news/11/69/Jubileumskurs-pa-Twitter/
Jubileumssider: Esperanto 125 år http://www.esperanto.no/news/8/69/Jubileumssider-Esperanto-125-ar/

Esperanto fyller 125 år i 2012. Her er jubileumssider med informasjon om språket, lenker til kurs, og mer til.

Thu, 23 Feb 2012 21:06:24 +0100 http://www.esperanto.no/news/8/69/Jubileumssider-Esperanto-125-ar/
Esperanto 125 år http://www.esperanto.no/news/9/69/Esperanto-125-ar/

Esperanto fyller 125 år i 2012.

Thu, 02 Feb 2012 21:09:24 +0100 http://www.esperanto.no/news/9/69/Esperanto-125-ar/
Forpasis Elna Matland http://www.esperanto.no/news/7/69/Forpasis-Elna-Matland/

Forpasis unu el la plej monumentaj personoj de la norvega Esperanto-movado.

Wed, 23 Nov 2011 20:49:43 +0100 http://www.esperanto.no/news/7/69/Forpasis-Elna-Matland/
Elna Matland er død http://www.esperanto.no/news/6/69/Elna-Matland-er-dod/

En av norsk esperantobevegelses mest ruvende skikkelser er gått bort.

Wed, 23 Nov 2011 20:46:52 +0100 http://www.esperanto.no/news/6/69/Elna-Matland-er-dod/
Bøker til salgs http://www.esperanto.no/news/5/69/Boker-til-salgs/

Klikk her for oppdatert liste over bøker og rekvisitter som esperantokontoret i Oslo selger. Bøkene kan bestilles via e-post til ‹oficejo (krøllalfa) esperanto.no›

Sat, 17 Sep 2011 20:32:33 +0200 http://www.esperanto.no/news/5/69/Boker-til-salgs/
Snartur til Esperantoland http://www.esperanto.no/news/4/69/Snartur-til-Esperantoland/

Esperantokongressen i København samlet ca. 1500 mennesker fra hele verden.

Thu, 11 Aug 2011 20:29:57 +0200 http://www.esperanto.no/news/4/69/Snartur-til-Esperantoland/
Norvega Esperantista Ligo 100-jariĝas http://www.esperanto.no/news/3/69/Norvega-Esperantista-Ligo-100-jarigas/ La 27an de januaro 2011 Norvega Esperantista Ligo centjariĝas. Ni festos dum la Landa Kongreso en junio, sed ĉi-tie ni prezentos kronikon de Douglas Draper. Thu, 27 Jan 2011 17:48:49 +0100 http://www.esperanto.no/news/3/69/Norvega-Esperantista-Ligo-100-jarigas/ Norsk Esperanto-Forbund 100 år http://www.esperanto.no/news/1/69/Norsk-Esperanto-Forbund-100-ar/ Den 27.1.2011 fyller Norsk Esperanto-Forbund 100 år. Dette blir markert med festmiddag på landsmøtet i juni, men på selve hundreårsdagen bringer vi en kronikk av mangeårig esperanto-ildsjel Douglas Draper, redaktør i forbundets medlemsblad. Thu, 27 Jan 2011 17:39:03 +0100 http://www.esperanto.no/news/1/69/Norsk-Esperanto-Forbund-100-ar/ Møtelokater til leie http://www.esperanto.no/news/2/69/Motelokater-til-leie/

Esperantoforbundet har pusset opp lokalene sine på Sinsen i Oslo, og tilbyr å leie ut lokalene til folk som trenger et sted å møtes.

Wed, 20 Oct 2010 22:19:55 +0200 http://www.esperanto.no/news/2/69/Motelokater-til-leie/
150 år siden Zamenhofs fødsel http://www.esperanto.no/news/13/69/150-ar-siden-Zamenhofs-fodsel/ I dag er det 150 år siden esperantos grunnlegger ble født. Tue, 15 Dec 2009 14:01:34 +0100 http://www.esperanto.no/news/13/69/150-ar-siden-Zamenhofs-fodsel/ Taler ved medaljeoverrekkelsen http://www.esperanto.no/news/14/69/Taler-ved-medaljeoverrekkelsen/

Elna Matland mottok den 18. september H.M. Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Sun, 20 Sep 2009 17:12:10 +0200 http://www.esperanto.no/news/14/69/Taler-ved-medaljeoverrekkelsen/
La Reĝo honoras Elna Matland http://www.esperanto.no/news/16/69/La-Rego-honoras-Elna-Matland/

Lia Reĝa Moŝto decidis, ke Elna Matland ricevu la Reĝan Arĝentan Medalon pro Merito. Ŝi faris eksterordinaran kontribuon al norvegaj socia kaj organiza vivo, precipe ŝi dum jam 70 jaroj aktivas en la Esperanto-movado. La transdono de la medalo okazos dum aranĝo en Bergeno la 18an de septembro 2009.

Fri, 18 Sep 2009 19:38:44 +0200 http://www.esperanto.no/news/16/69/La-Rego-honoras-Elna-Matland/
Kongelig heder til Elna Matland http://www.esperanto.no/news/15/69/Kongelig-heder-til-Elna-Matland/

H.M. Kongen har tildelt Elna Matland Kongens fortjenstmedalje i sølv etter en formidabel innsats i norsk samfunns- og organisasjonsliv. Ikke minst har hun vært usedvanlig aktiv i esperantobevegelsen i 70 år. Overrekkelsen skjer under et arrangement i Bergen fredag 18. september 2009.

Fri, 18 Sep 2009 19:30:51 +0200 http://www.esperanto.no/news/15/69/Kongelig-heder-til-Elna-Matland/
Esperantoflagg ved Os rådhus http://www.esperanto.no/news/18/69/Esperantoflagg-ved-Os-radhus/ Bloggpost frå landsmøtet. Mon, 14 Sep 2009 21:47:09 +0200 http://www.esperanto.no/news/18/69/Esperantoflagg-ved-Os-radhus/ Ny bok http://www.esperanto.no/news/17/69/Ny-bok/

Igjennom mange år har Norvega Esperantisto, medlemsbladet til Norsk Esperanto-Forbund, hatt artikler med språkstoff. Både nybegynnere og mer erfarne esperantobrukere har satt stor pris på disse artiklene. Et utvalg av artiklene er nå samlet mellom to permer.

Mon, 22 Jun 2009 21:32:53 +0200 http://www.esperanto.no/news/17/69/Ny-bok/
Dukketeaterkurs http://www.esperanto.no/news/19/69/Dukketeaterkurs/

Tromsø esperantoklubb arrangerer dukketeaterkurs, dukketeaterverksted og dukketeaterforestilling i juni 2009.

Fri, 15 May 2009 21:49:03 +0200 http://www.esperanto.no/news/19/69/Dukketeaterkurs/
Uhlen-tildelinger 2009 http://www.esperanto.no/news/20/69/Uhlen-tildelinger-2009/

Styret i Rolf Uhlens legat har behandlet innkomne søknader og tildelt midler.

Thu, 14 May 2009 22:40:07 +0200 http://www.esperanto.no/news/20/69/Uhlen-tildelinger-2009/
Kulturfestival i Danmark http://www.esperanto.no/news/21/69/Kulturfestival-i-Danmark/

Kultura Esperanto-Festivalo 2009 finner sted i Helsingør 7.-12. juli 2009. Se fram til en uke med musikk, ltteratur, teater og mer til!

Mer om festivalen (på esperanto): http://kef.saluton.dk/

Tue, 14 Apr 2009 22:46:15 +0200 http://www.esperanto.no/news/21/69/Kulturfestival-i-Danmark/
Kultura Esperanto-Festivalo http://www.esperanto.no/news/32/69/Kultura-Esperanto-Festivalo/ KEF 2009 okazos en Danlando. Tue, 14 Apr 2009 20:43:10 +0200 http://www.esperanto.no/news/32/69/Kultura-Esperanto-Festivalo/ Landsmøtet 2009 http://www.esperanto.no/news/22/69/Landsmotet-2009/ Landsmøtet 12.–14. juni 2009 holdes i Os utenfor Bergen. Mon, 30 Mar 2009 22:48:12 +0200 http://www.esperanto.no/news/22/69/Landsmotet-2009/ Landa Kongreso 2009 http://www.esperanto.no/news/31/69/Landa-Kongreso-2009/ La landa kunveno 12.–14. junio 2009 okazos en Os apud Bergen. Mon, 30 Mar 2009 20:40:07 +0200 http://www.esperanto.no/news/31/69/Landa-Kongreso-2009/ Bøker som skal bort http://www.esperanto.no/news/23/69/Boker-som-skal-bort/ Duplikateksemplar fra esperantoforbundets bibliotek skal bort. Er du interessert i å kjøpe, kontakt <oficejo [krøllalfa] esperanto.no>.
Oversikt over bøkene: pdf-fil (87 kB).
Wed, 17 Sep 2008 22:50:37 +0200 http://www.esperanto.no/news/23/69/Boker-som-skal-bort/
Librojn for http://www.esperanto.no/news/33/69/Librojn-for/

Duoblaĵoj de la biblioteko foriĝu! Se vi ŝatus aĉeti, kontaktu <oficejo [heliko] esperanto.no>.

La libroj: pdf-dosiero (89 kB).

Wed, 17 Sep 2008 20:44:27 +0200 http://www.esperanto.no/news/33/69/Librojn-for/
Ny Pondus-stripe http://www.esperanto.no/news/24/69/Ny-Pondus-stripe/ Ny Pondus-stripe på esperanto. m.m. Wed, 27 Aug 2008 22:56:10 +0200 http://www.esperanto.no/news/24/69/Ny-Pondus-stripe/ Fri kjærleik, Europa-parlamentet og La Bamba http://www.esperanto.no/news/25/69/Fri-kjarleik-Europa-parlamentet-og-La-Bamba/ Særprega nyttårsfeiring. Fri, 08 Feb 2008 22:59:38 +0100 http://www.esperanto.no/news/25/69/Fri-kjarleik-Europa-parlamentet-og-La-Bamba/ Trondheim esperantoklubb 100 år http://www.esperanto.no/news/26/69/Trondheim-esperantoklubb-100-ar/

Trondheim esperantoklubb fyller 100 år i 2007. Her kan du sjå video frå festmiddagen som var halden under landsmøtet i Trondheim, talen ved klubbleiaren (innspelt på førehand), avisutklipp m.m.

Les mer her.

Sat, 15 Sep 2007 23:02:42 +0200 http://www.esperanto.no/news/26/69/Trondheim-esperantoklubb-100-ar/
Grupo esperantista de Trondheim 100-jariĝas http://www.esperanto.no/news/35/69/Grupo-esperantista-de-Trondheim-100-jarigas/

Grupo Esperantista de Trondheim centjariĝas en 2007. Ĉi tie vi povas spekti la paroladon kiun donis la kluba prezidanto okaze de la Landa Kongreso de Norvega Esperantista Ligo en Trondheim. Legu pli.

Sat, 15 Sep 2007 20:48:36 +0200 http://www.esperanto.no/news/35/69/Grupo-esperantista-de-Trondheim-100-jarigas/
Kraftuttrykk på esperanto http://www.esperanto.no/news/27/69/Kraftuttrykk-pa-esperanto/ Norsk esperanto-ungdom utlyste konkurranse i bannskap. Nå er vinneren kåret. Sun, 24 Jun 2007 23:08:09 +0200 http://www.esperanto.no/news/27/69/Kraftuttrykk-pa-esperanto/ Sakraĵoj http://www.esperanto.no/news/34/69/Sakrajoj/ Norvega Junularo Esperantista invitis al konkurso pri sakraĵoj. Nun pretas la rezultoj. Sun, 24 Jun 2007 20:46:15 +0200 http://www.esperanto.no/news/34/69/Sakrajoj/ Frå Tron Øgrims gravferd http://www.esperanto.no/news/28/69/Fra-Tron-ogrims-gravferd/

Gravferda 1. juni var ein svært vakker seremoni. Store kapell på Østre gravlund i Oslo var stappfullt, og jamvel om folk sat og stod som sild i tunne, var det fleire som måtte stå på gangen fordi Store kapell rett og slett vart for lite.

Sat, 02 Jun 2007 23:11:30 +0200 http://www.esperanto.no/news/28/69/Fra-Tron-ogrims-gravferd/
Tron Øgrim (1947–2007) http://www.esperanto.no/news/29/69/Tron-ogrim-1947-2007/ Mangeårig medlem av Norsk Esperanto-Forbund, Tron Øgrim, døde 23. mai 2007. Thu, 24 May 2007 23:19:57 +0200 http://www.esperanto.no/news/29/69/Tron-ogrim-1947-2007/ Tron Øgrim (1947–2007) http://www.esperanto.no/news/36/69/Tron-ogrim-1947-2007/

Multjara membro de Norvega Esperantista Ligo, Tron Øgrim, mortis la 23an de majo 2007. En Esperantaj rondoj li estas precipe konata pro sia radio-felietono «La revo pri la perfekta lingvo» de 1989, kiu temis pri planlingoj kiel Esperanto, Volapuko ktp. Tron ade aperis en E-aranĝoj, kaj donis la impreson de agrabla kaj multescia persono kiu posedis sufiĉe multe da memironio. Ni sentas la mankon de li.

 
Thu, 24 May 2007 20:52:07 +0200 http://www.esperanto.no/news/36/69/Tron-ogrim-1947-2007/
Landsmøtet 2007 http://www.esperanto.no/news/30/69/Landsmotet-2007/

Landsmøte i Norsk Esperanto-Forbund 15.–17. juni 2007.

Sat, 14 Apr 2007 22:14:07 +0200 http://www.esperanto.no/news/30/69/Landsmotet-2007/
Landa Kongreso 2007 http://www.esperanto.no/news/37/69/Landa-Kongreso-2007/

Landa Kongreso la 15.–17. junio 2007.

Sat, 14 Apr 2007 20:53:11 +0200 http://www.esperanto.no/news/37/69/Landa-Kongreso-2007/
NEL: – Nuligu la Nobel-kampanjon http://www.esperanto.no/news/41/69/NEL-Nuligu-la-Nobel-kampanjon/

En februaro 2007 NEL respondis al la cirkulero de UEA pri Nobel-premia kandidatiĝo. Jen la respondo.

Wed, 07 Feb 2007 21:26:55 +0100 http://www.esperanto.no/news/41/69/NEL-Nuligu-la-Nobel-kampanjon/
Arkiv: saker fra Esperanto-nytt 2005 http://www.esperanto.no/news/50/69/Arkiv-saker-fra-Esperanto-nytt-2005/ «Norsk-esperanto ordbok på nettet» og andre saker fra Esperanto-Nytt 2005. Mon, 18 Dec 2006 22:14:05 +0100 http://www.esperanto.no/news/50/69/Arkiv-saker-fra-Esperanto-nytt-2005/ Pondus på esperanto http://www.esperanto.no/news/38/69/Pondus-pa-esperanto/

Pondus har lært esperanto. Les mer i Esperanto-Nytt.

Tue, 12 Dec 2006 21:04:17 +0100 http://www.esperanto.no/news/38/69/Pondus-pa-esperanto/
Forstår alle esperanto? http://www.esperanto.no/news/39/69/Forstar-alle-esperanto/ Nei! Og det har aldri vært meningen heller. Tue, 12 Dec 2006 21:01:21 +0100 http://www.esperanto.no/news/39/69/Forstar-alle-esperanto/ Bannskap http://www.esperanto.no/news/40/69/Bannskap/ Ungdommen vil bevise at det er mulig å banne på esperanto. Tue, 12 Dec 2006 20:51:59 +0100 http://www.esperanto.no/news/40/69/Bannskap/ Språk blir kunst http://www.esperanto.no/news/44/69/Sprak-blir-kunst/ Kunstner laget kunst av esperanto. Tue, 12 Dec 2006 20:41:34 +0100 http://www.esperanto.no/news/44/69/Sprak-blir-kunst/ Har esperanto kasus? http://www.esperanto.no/news/45/69/Har-esperanto-kasus/ Ja, så vidt det er. Tue, 12 Dec 2006 20:38:50 +0100 http://www.esperanto.no/news/45/69/Har-esperanto-kasus/ Norsk esperanto-historie http://www.esperanto.no/news/46/69/Norsk-esperanto-historie/ På seminaret til Norsk Esperanto-Forbund fikk deltakerne lære mangt og mye. Dessuten skrev de historier som kanskje ikke egner seg på trykk. 
Les mer her.
Tue, 12 Dec 2006 20:36:01 +0100 http://www.esperanto.no/news/46/69/Norsk-esperanto-historie/
Sakraĵoj http://www.esperanto.no/news/42/69/Sakrajoj/ Norvega Junularo Esperantista invitas al sakraĵ-konkurso. Tue, 12 Dec 2006 19:30:38 +0100 http://www.esperanto.no/news/42/69/Sakrajoj/ Har esperanto bare 16 regler? http://www.esperanto.no/news/51/69/Har-esperanto-bare-16-regler/ Nei, det har det ikke. Og selv om til og med mange esperantobrukere tror det, er det ikke helt riktig. Wed, 22 Nov 2006 22:33:07 +0100 http://www.esperanto.no/news/51/69/Har-esperanto-bare-16-regler/ Seminar 2006 http://www.esperanto.no/news/47/69/Seminar-2006/ NEL-seminaret 2006 gikk av stabelen 12. november. På programmet stod foredrag ved Elna Matland om norsk esperantohistorie, samt gøy med litterær skriving.
Hør foredraget her.
Sun, 12 Nov 2006 19:45:45 +0100 http://www.esperanto.no/news/47/69/Seminar-2006/
Seminario 2006 http://www.esperanto.no/news/43/69/Seminario-2006/ La NEL-seminario 2006 okazis la 12an de novembro. Prelegis Elna Matland pri norvega Esperanto-historio. Okazis ankaŭ verkado.
Pli...
Sat, 11 Nov 2006 21:39:37 +0100 http://www.esperanto.no/news/43/69/Seminario-2006/
Arkiv: Saker fra Esperanto-nytt 2006 http://www.esperanto.no/news/49/69/Arkiv-Saker-fra-Esperanto-nytt-2006/ «Lordi-monsterjenta uten maske» og andre saker fra Esperanto-Nytt 2006. Sun, 22 Oct 2006 22:05:40 +0200 http://www.esperanto.no/news/49/69/Arkiv-Saker-fra-Esperanto-nytt-2006/ Enketo http://www.esperanto.no/news/48/69/Enketo/ Kial homoj lernis Esperanton, kaj kial ili ankoraŭ okupiĝas pri Esperanto? Mon, 16 Oct 2006 21:59:15 +0200 http://www.esperanto.no/news/48/69/Enketo/ Landsmøtet 2005 http://www.esperanto.no/news/52/69/Landsmotet-2005/ Norsk Esperanto-Forbunds landsmøte for 2005 ble avholdt 10.-12. juni midt på grensen mellom Norge og Sverige. Morokuliens Värdshus ligger delvis i Hedmark og delvis i Värmland. Sat, 29 Apr 2006 22:48:00 +0200 http://www.esperanto.no/news/52/69/Landsmotet-2005/ Eksamen i esperanto http://www.esperanto.no/news/54/69/Eksamen-i-esperanto/

Norsk Esperanto-Forbund arrangerer eksamen i sommer (2005).

Sat, 04 Feb 2006 22:50:27 +0100 http://www.esperanto.no/news/54/69/Eksamen-i-esperanto/
Internettbasert universitetskurs http://www.esperanto.no/news/53/69/Internettbasert-universitetskurs/ Nå til høsten (2005) begynner et kurs for nybegynnere i esperanto ved Umeå Universitet. Det berettiger til støtte fra Lånekassa. Kurset er på 7,5 studiepoeng (25 %) som kan brukes i en norsk grad. Siden det er helt og holdent internettbasert, passer det utmerket også for nordmenn. Påmeldingsfrist 15. april. Tue, 29 Mar 2005 22:49:37 +0200 http://www.esperanto.no/news/53/69/Internettbasert-universitetskurs/